ZYLIA GoToBrand Project


ZYLIA Sp. z o.o. implements a project co-financed from the European Funds "ZYLIA PORTABLE RECORDING STUDIO - a new dimension of product presentation. Promotion of the brand on the American market (USA)."
The aim of the project is to promote the ZYLIA PORTABLE RECORDING STUDIO brand.


Polish language version:

ZYLIA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „ZYLIA PORTABLE RECORDING STUDIO - nowy wymiar prezentacji produktów. Promocja marki na rynku amerykańskim (USA)”.
 
Przedmiotem realizacji niniejszego projektu jest udział w targach wystawienniczych oraz wyjazdowych misjach gospodarczych na rynku amerykańskim (USA), w celu promocji produktów wchodzących w skład marki produktowej ZYLIA PORTABLE RECORDING STUDIO oraz rozszerzenie działalności eksportowej Wnioskodawcy. Projekt przewiduje ekspansję na pozaunijnym rynku perspektywicznym (USA), co stworzy nowe perspektywy rozwoju i umożliwi zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa.
 
Głównym celem przedmiotowego projektu jest promocja produktów marki ZYLIA PORTABLE RECORDING STUDIO poprzez udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych na pozaunijnym rynku perspektywicznym - rynku USA. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na przedmiotowym rynku oraz dalszy rozwój działalności eksportowej i ekspansja zagraniczna firmy
Wnioskodawca w wyniku projektu będzie aktywnie działać na rynku amerykańskim - największym na świecie, w szczególności w kontekście tworzenia innowacji technologicznych. Dzięki działaniom przyczyni się do ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe.
 
Wartość projektu: 395 600.00PLN
 
Dofinansowanie projektu z UE: 296 700.00 PL

Poster: 


SUBSCRIBE TO ZYLIA NEWSLETTER!

Sign up for a free newsletter. Stay informed about audio field content, new products, software updates and promotions.